Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Λ.Π.Μ.

Το Καταστατικό του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής