Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Λ.Π.Μ.

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής την περίοδο 2013 – 2014.