Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

Διεύθυνση: Κλεισθένους 17, 105521 Αθήνα

Τηλέφωνο Προέδρου: 0030 697 73 13 107 (Χαλκιαδάκης Χρήστος)

Τηλέφωνο Υπεύθυνου Ιστοσελίδας:0030 693 49 24 524 (Κατωπόδης Παναγιώτης)

Email: info@pe1602.gr