30-09-15 Συνάντηση του υπουργού με εκπροσώπους φορέων ΑΜΕΑ

Source: Υπουργείο Παιδείας