Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Λ.Π.Μ.

Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ανωτάτης Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Περισσότερα

Καταστατικό

Διαβάστε και κατεβάστε σε μορφή PDF το καταστατικό του Συλλόγου.

Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.

Διοικητικό Συμβούλιο

Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου.

Εξωτερική Αξιολόγηση

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής για τα έτη 2013 – 2014.

Νομοθεσία

Ενημερωθείτε σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής και του Συλλόγου Αποφοίτων.

Νέα & Ανακοινώσεις